Yleistä
Etusivu
Tonttitutkielmat
Julkiset rakennukset
Koulurakennukset, päiväkodit
Teollisuusrakennukset
Pihasuunnitelmat
Asuinrakennukset, asuntolat
Kirkot ja seurakuntien muut rakennukset
Eläintilat
Sisustussuunnitelmat
Liikerakennukset, hotellit ja pankit


arkkitehti.org > Referenssit > Teollisuusrakennukset

Teollisuusrakennukset

Teollisuus kohteina ovat oleet erityisesti energiatuotantoon ja -siirtoon liittyvät rakennukset, kuten kivihiili- ja turvevoimalaitokset, maakaasuturbiinilaitokset sähkön muuntoasemat sekä kaikkia näitä palvelevat huolto-ja toimistorakennukset. Erityispiirteenä ko. rakennustyyppien erikoisvaatimusten tuntemus layout-suunnittelusta alkaen.

1981-1982 Korjaamo, kaukolämpöpumppaamo laboratorio Naantalin voimalaitos (Imatran Voima Oy)B 19600 m3
1983 Lasivillatehdas Hyvinkää (A. Ahlström Oy) uudisrakennus
1985 Rauhalahden turvevoimalaitos Jyväskylä (Imatran Voima Oy) uudisrakennus 158000 m3
1985 Porttirakennus ja vartiointi- järjestelmä Naantalin voimalaitos Naantali (Imatran Voima Oy) uudisrakennus
1987 Muuntamorakennus Seinäjoki (Imatran Voima Oy) uudisrakennus
1987 Muuntamorakennus Tammisto, Vantaa (Imatran Voima Oy) uudisrakennus 1988Kaasuturbiinilaitos Kouvola (Imatran Voima Oy) uudisrakennus 15000 m3
1988 Järvenpään sähköasema Järvenpää (Imatran Voima Oy) uudisrakennus 3550 m3
1989 Suomenojan kaasuturbiinilaitos (Espoon Sähkö Oy) uudisrakennus 13000 m3
1989 Rikinpoistolaitos Suomenojan voimalaitos Espoo (Espoon Sähkö Oy) uudisrakennus 17000 m3
1991 Rikinpoistolaitos Naantalin voimalaitos Naantali (Imatran Voima Oy) uudisrakennus 43100 m3
1991 Varastorakennus Suomenojan voimalaitos Espoo (Espoon Sähkö Oy) uudisrakennus 6140 m3
1992 muutostöitä apurakennuksessa ja porteissa, pihasuunnitelma Suomenojan voimalaitos Espoo (Espoon Sähkö Oy) muutostyöt
1992 Rikinpoistolaitoksia, vaiheet 1, 2 Inkoon voimalaitos Inkoo (Imatran Voima Oy) uudisrakennuksia 17700 m3
1993 Prosessihöyrykattila Rauhalahden voimalaitos Jyväskylä (Imatran Voima Oy) uudisrakennus
1994 Mussalon kombilaitos Mussalo, Kotka (Mussalon Höyryvoima Oy) uudisrakennus
1994 Vermon voimalaitos Espoo (Espoon Sähkö Oy) uudisrakennus (suunnitteilla)
1999 Raskasöljysäiliö Suomenojan voimalaitos Espoo (Espoon Sähkö Oy) uudisrakennus
1999 Huoltorakennuksen laitoskeittö Suomenojan voimalaitos Espoo (Espoon Sähkö Oy) muutostyö
2000 Voimalaitoksen sosiaalitilat Suomenojan voimalaitos Espoo (Espoon Sähkö Oy) muutostyö
2002 Voimalaitoksen apurakennus Suomenojan voimalaitos Espoo (Espoon Sähkö Oy) muutostyö
2004 Voimalaitoksen laboratorio Suomenojan voimalaitos EON Oyj muutostyö